Dodaj wyraz
Hasłem musi być pojedynczy wyraz.

Hasło nie może:
* zawierać błędów ortograficznych
* zawierać spacji ani cyfr, znaków interpunkcyjnych lub znaków niepolskich alfabetów
* występować w dotychczasowych słownikach

Hasło może być wyraz w liczbie mnogiej, a także przyimkiem, przymiotnikiem, przydawką, imiesłowem., czasownikiem itd.
Wyraz:
Uzasadnienie:
podaj wyjaśnienie jeśli wyraz nie jest potocznie używany
 
Kod z obrazka: 
 

    Pomysł i wykonanie: Verdox